Wat werkt bij jeugdigen met een lichte verstandelijke beperking?

Wat werkt bij jeugdigen met een lichte verstandelijke beperking?

Dit document biedt een overzicht van werkzame factoren bij het behandelen van jeugdigen met een lvb en bevat een aantal werkzame interventies. De tekst is hoofdzakelijk gebaseerd op de ‘Richtlijn Effectieve Interventies LVB’ van het Landelijk Kenniscentrum LVG (De...
Guideline Effective Interventions for Youngsters with MID

Guideline Effective Interventions for Youngsters with MID

In deze publikatie worden wetenschappelijke bevindingen beschreven over de kenmerken van een LVB. Ook worden aanbevelingen beschreven waar rekening mee gehouden moet worden als er gedragsveranderende interventies voor jeugdigen met een LVB ontwikkeld en uitgevoerd...
Mishandeling en seksueel misbruik bij volwassenen met een verstandelijke beperking op Curacao. Een onderzoek naar aard, omvang en risicofactoren van mishandeling en seksueel misbruik bij volwassenen met een verstandelijke beperking.

Mishandeling en seksueel misbruik bij volwassenen met een verstandelijke beperking op Curacao. Een onderzoek naar aard, omvang en risicofactoren van mishandeling en seksueel misbruik bij volwassenen met een verstandelijke beperking.

Mensen met een verstandelijke beperking lopen een verhoogd risico op seksueel misbruik en mishandeling. Meerdere internationale studies hebben aangetoond dat mensen met een verstandelijke beperking drie tot vijf maal vaker slachtoffer zijn van seksueel misbruik dan...