In deze publikatie worden wetenschappelijke bevindingen beschreven over de kenmerken van een LVB. Ook worden aanbevelingen beschreven waar rekening mee gehouden moet worden als er gedragsveranderende interventies voor jeugdigen met een LVB ontwikkeld en uitgevoerd wordt. Deze aanbevelingen zijn beschreven voor verschillende interventies, waaronder interventies gericht op angst, maar ook het verbeteren van sociale vaardigheden.