Er is in Curaçao geen eenduidige indicering van doorverwijzen naar de verschillende onderwijsniveaus binnen het speciaal onderwijs. Het LVB-platform heeft in samenwerking met zorgprofessionals en de beleidsorganisatie van het Ministerie OWCS een visie ontwikkeld ten aanzien van indicering en verwijzing naar een bijpassend onderwijstype. Door verschillende organisaties en professionals te betrekken bij de ontwikkeling van deze visie, is er volledig draagvlak gecreëerd voor de gepresenteerde onderwijsindicering. Deze indeling geeft implicaties voor de huidige inrichting van het onderwijs in Curaçao, ten goede van het functioneren van de (LVB)-leerling.

Meer informatie over het gehele proces is te vinden op de kennisbank.