Op 6 december vond er een succesvolle uitwisseling plaats over licht verstandelijke beperking plaats met medewerkers van de verschillende ministeries. Er is geïnventariseerd welke behoeftes er liggen bij de ministeries over het thema LVB en hoe we elkaar kunnen...