Transitieraamwerk Speciaal Funderend Onderwijs. Onderzoek naar de kenmerken leerlingenpopulatie en transitieraamwerk Speciaal Funderend Onderwijs in Curaçao.