Het ministerie van Veiligheid en Justitie in Nederland heeft behoefte aan een antwoord op de volgende onderzoeksvraag: Hoe kunnen verbeterslagen aangebracht worden in de signalering en benadering van lvbproblematiek binnen de tenuitvoerlegging van (jeugd)sancties, het bieden van slachtofferzorg en jeugdbescherming? Op welke wijze kan een integrale visie tot stand worden gebracht? In deze notitie worden de resultaten beschreven van de inventarisatie in de vorm van een kwalitatieve analyse.