Financiering

FAJ beschikt niet over eigen financiële middelen om activiteiten en projecten voor de lokale jeugd en jongeren te financieren. Wel kan FAJ, haar nauwe contacten met lokale en Nederlandse fondsen, (lid)organisaties waardevolle ondersteuning bieden bij het vinden en benaderen van geschikte fondsen en financiers.

FAJ voorziet organisaties in het jeugdveld van adviezen en verwijst hen door naar fondsen waar zij voor in aanmerking zouden kunnen komen. Indien gewenst kan FAJ, samen met (lid)organisaties, projectplannen doorlopen om de kans op fondsentoekenning te vergroten. Ook kan hulp geboden worden bij het uitwerken van samenhangende projectvoorstellen en activiteiten.

FAJ werkt nauw samen met de volgende Nederlandse en lokale fondsen:

Nederlandse fondsen

Lokale fondsen