Mensen met een verstandelijke beperking lopen een verhoogd risico op seksueel misbruik en mishandeling. Meerdere internationale studies hebben aangetoond dat mensen met een verstandelijke beperking drie tot vijf maal vaker slachtoffer zijn van seksueel misbruik dan andere mensen in de maatschappij. Om na te gaan of dat op Curaçao ook het geval is, hebben de twee instellingen voor gehandicaptenzorg, Fundashon Verriet en Fundashon Kontakto, het initiatief genomen tot een onderzoek dat werd uitgevoerd door gezondheidspsycholoog dr. Merel Griffith, met financiering van de onderzoek stichting CBHRI (Curaçao Biomedical and Health Research Institute). Het onderzoek had als doel om een betrouwbaar beeld te verkrijgen van de aard en omvang van (fysieke en emotionele) mishandeling en seksueel misbruik bij verstandelijk beperkten op Curaçao. Met deze informatie kunnen de organisaties voor gehandicaptenzorg gerichte maatregelen nemen ter bescherming van deze specifieke doelgroep.

Resultaten van het onderzoek zijn hier te zien: