Het huidige onderzoek brengt de volledige VSO en AGO-leerlingenpopulatie in kaart. Op basis van de resultaten uit het huidige onderzoek is een transitieraamwerk van het gehele V(S)O ontwikkeld. Dit raamwerk bestaat uit adviezen voor concrete te ondernemen stappen die noodzakelijk zijn om de praktijk van het V(S)O (he)r in te richten zodat dit leidt tot een verbetering van het gehele V(S)O en een optimale ontwikkeling van de leerlingen.

Het gehele onderzoek vindt u op onze kennisbank.