Lidorganisaties

FAJ ondersteunt als koepelorganisatie voor de jeugdzorg haar (lid)organisaties op Curaçao, Bonaire, Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba bij de uitvoering van hun dagelijkse werkzaamheden en in het opzetten van nieuwe projecten en initiatieven voor de jeugd. FAJ kiest daarbij voor een pro actieve benadering gericht op kwaliteitsverbetering van het bestaande aanbod en het in kaart brengen van behoeftes en lacunes in het veld.

Daarnaast stimuleert FAJ samenwerking tussen organisatie in het jeugdveld en creëert gerichte uitwisselingsmogelijkheden tussen niet gouvermentele organisaties ( NGO’s) en gouvermentele organisaties (GO’s) en tussen NGO’s onderling. Met de expertise van de afgelopen zestig jaren, het grote netwerk binnen het jeugdveld en goede relaties met fondsen en overige sponsors speelt FAJ ook graag een intermediaire en waakhondfunctie tussen potentiële financiers en aangesloten lidorganisaties.

Lidorganisaties FAJ – Curacao
Lidorganisaties FAJ – Bonaire
Lidorganisaties FAJ – SXM
Lidorganisaties FAJ – Saba
Lidorganisaties FAJ – Statia