Het huidige onderzoek brengt de volledige SFO-leerlingenpopulatie in kaart, en brengt in kaart welke transitie er plaats moet vinden indien de SFO-leerlingenpopulatie volgens het indiceringsoverzicht wordt ingedeeld. Aanvullend is een transitieraamwerk ontwikkeld dat concrete activiteiten voorstelt om deze transitie te ondersteunen. Deze transitie heeft als doel een verbetering van het gehele SFO en draagt bij aan de optimale ontwikkeling van leerlingen van SFO.

Het gehele onderzoek vindt u op onze kennisbank

Kennisbank