Afgelopen week hebben hulpverleners van Fundashon Amigunan di Cristo in Fuik de verdiepingsmodules Ciminaliteit, Seksualiteit en Communicatie gevolgd. Opnieuw een succesvolle training over de LVB doelgroep.