Deskundigheidsbevordering voor Jongeren, (pleeg)ouders en hulpverleners.

Het LVB Kenniscentrum (FAJ) gaat dit jaar starten met het project “Verbeteren toekomstperspectief LVB Jongeren in Curaçao”. Met dit project worden trainingen aangeboden aan ouders, pleegouders, hulpverleners en jongeren. Dit project is financieel mogelijk gemaakt door Samenwerkende fondsen voor het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Jongeren die functioneren op het niveau van een LVB vormen een kwetsbare groep. Deze jongeren blijken in hoge mate uit te vallen in het onderwijs (schoolverzuim en drop-outs), kunnen slecht hun doel bereiken (werk, inkomen, veilig wonen), zijn oververtegenwoordigd in jeugdcriminaliteit en lopen hoge risico’s op ongezond leven (drugs, ongezond eten, seksueel grensoverschrijdend gedrag en misbruik).

‘We weten dat LVB ouders maar ook pleegouders van jongeren die functioneren op het niveau van een LVB moeilijkheden ervaren met het opvoeden van kinderen. Ook hulpverleners worden in hun werkveld geconfronteerd met de problematiek van kinderen/jongeren die functioneren op het niveau van LVB en hebben meer handvaten nodig om om te gaan met deze doelgroep’, aldus Denise Pestana, voorzitter van het LVB Platform.  Vanuit het LVB Kenniscentrum zullen trainingen aangeboden worden aan verschillende doelgroepen: Jongeren, ouders, pleegouders en hulpverleners.

  1. Als eerste een preventief trainingsinterventie voor de jongeren die functioneren op het niveau van een LVB; de Kuida Mi Mes training. Deze training is gericht op het aanleren van sociale competenties en vaardigheden.
  2. Daarnaast een training voor hulpverleners met als doel bewustwording, signaleren en tools voor benaderen van personen die functioneren op het niveau van een LVB.
  3. Als laatste een training met voor ouders die functioneren op het gebied van een LVB en een voor pleegouders. Doel van deze training is het bieden van opvoedondersteuning.

Aan de hand van deskundigheidsbevordering voor deze verschillende doelgroepen wil het LVB Kenniscentrum bijdragen aan het beter functioneren en een positief toekomstperspectief van de LVB jongeren op Curaçao.