Op 6 december vond er een succesvolle uitwisseling plaats over licht verstandelijke beperking plaats met medewerkers van de verschillende ministeries. Er is geïnventariseerd welke behoeftes er liggen bij de ministeries over het thema LVB en hoe we elkaar kunnen ondersteunen.

Naast leden van het LVB platform, waren er vertegenwoordigers van het ministerie van Onderwijs Wetenschap Cultuur en Sport (OWCS), Sociale Ontwikkeling Arbeid en Welzijn (SOAW), Gezondheid Milieu en Natuur (GMN) en Justitie aanwezig.