In Curaçao is er geen formeel vastgestelde praktijkdefinitie van een licht verstandelijke beperking (LVB). Er bestaat dus geen eenduidige afspraak over wat voor de overheid en organisaties bedoeld wordt met ‘een LVB’. Het gevolg is dat het niet vanzelfsprekend dat iedereen het over dezelfde groep heeft als het om een ‘LVB’ gaat.

Op 1 november vond er een dialoog plaats over de praktijkdefinitie van een Licht Verstandelijke Beperking in Curaçao. Er waren gedragsdeskundigen aanwezig van onder andere Yudaboyu, SGR-Groep, Yave, SIGE, DOS en JJIC. Er is gekomen tot een consensus over wat de praktijkdefinitie zou moeten zijn in Curacao. Het LVB Kenniscentrum gaat dit nu verder uitwerken en ook andere partners betrekken bij dit proces.