Op woensdag 26 september ondertekenden 9 organisaties, die betrokken zijn bij mensen met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB) het samenwerkingsprotocol. Het protocol heeft als doel om gezamenlijk de kwaliteit van het leven van alle mensen met een LVB te bevorderen.

Samenwerkingspartners
Het protocol is ondertekend door vertegenwoordigers van Stichting Gehandicapten en Revalidatiezorg (SGR), Geestelijke Gezondheidszorg Curaçao (GGZ), Federatie Antilliaanse Jeugdzorg (FAJ), Stichting Gezinsvoogdij Instelling (GVI), Kinderoorden Brakkeput (KOB), Sentro pa Inovashon i Guia Edukashonal (SIGE), Stichting Rooms Katholiek Schoolbestuur (RKCS), Stichting Ambulante Justitiële Jeugdzorg (AJJC) en Justitiële Jeugd Inrichting Curaçao (JJIC). Deze organisaties samen vormen de stuurgroep van het LVB-platform en is verantwoordelijk voor het inhoudelijk aansturen van het LVB kenniscentrum.