Op donderdag 22 februari 2018 vond er een uitwisseling over Licht Verstandelijke Beperking van (jonge) kinderen plaats (0-12 jaar). Er waren vertegenwoordigers van ministerie van SOAW, Schoolbesturen, speciaal onderwijs, naschoolse opvang, politie en jongeren organisaties (waaronder Wit Gele Kruis, DSH, SIGE, Sehos, YudaboYu, schoolbesturen, Pleegzorg, Gezinsvoogdij instelling, SMZH, Voogdijraad) aanwezig. Doel was om kennis uit te wisselen ten behoeve van een betere ondersteuning van jonge kinderen (0-12) die functioneren op het niveau van een Licht Verstandelijke beperking.

Aanwezigen gingen de dialoog aan om te bespreken wat tot nu toe goed gaat in de zorg voor LVB kinderen 0-12 jaar, wat de uitdagingen zijn en wat de 3 prioriteiten zijn voor een betere zorg in de toekomst. Uit de gesprekken kwam o.a. naar voren dat vroeg diagnostiseren, meer onderzoek en passend onderwijs voor deze doelgroep heel belangrijk zijn.