Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid in Nederland heeft in het voorjaar van 2016 een quickscan uitgevoerd − in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie − om meer zicht te krijgen op de problemen die spelen bij jongeren met deze beperking. Het doel was om knelpunten in bestaand beleid, interventies en lopende initiatieven in kaart te brengen.