Een quickscan naar de arbeidsparticipatiemogelijkheden van mensen met een beperking op Bonaire

Er is op Bonaire onvoldoende ondersteuningsmogelijkheden en/of werkvoorzieningen voor mensen met een beperking. Maar, omdat er weinig bekend is over zowel de omvang als de mogelijkheden van de doelgroep op Bonaire is het lastig een adequate aanpak te ontwikkelen. Daarom zijn in het kader van de Quickscan de volgende onderzoeksvragen voorgelegd:

  • Hoe ziet de groep mensen met een beperking op Bonaire er uit (zowel omvang als aard beperking)?
  • Welke voorzieningen en mogelijkheden zijn er op dit moment op Bonaire beschikbaar voor mensen met een beperking ?
  • Zijn er op dit moment instrumenten op Bonaire beschikbaar om te kunnen bepalen of, in welke mate en met welke ondersteuning mensen met een beperking inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt ?
  • Welke voorzieningen zijn er nodig om de arbeidsparticipatiemogelijkheden voor mensen met een beperking op Bonaire te verbeteren?