In het boekje ‘Tussen knuffels en shag’ heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie vijf verhalen verzameld van mensen met een licht verstandelijke beperking die in aanraking zijn gekomen met politie en justitie. Hiervoor zijn deze mensen zelf geïnterviewd, met hun familieleden of partners en met hun begeleiders. Ze geven een goed beeld van waar mensen met een LVB zoal tegenaan kunnen lopen in hun contacten met politie en justitie – en wat er in die contacten kan worden verbeterd.