De SCIL is geschikt om snel te screenen op een mogelijke licht verstandelijke beperking (LVB). Het gaat om een korte screeningslijst die in negen van de tien gevallen een LVB correct voorspelt. In deze factsheet wordt aandacht besteed aan de psychometrische eigenschappen van zowel de SCIL 18+ als de SCIL 14-17 en aan de resultaten van de pilot in het gevangeniswezen. Ook wordt in bredere zin aandacht besteed aan de praktische mogelijkheden en beperkingen van de SCIL en plannen voor de toekomst.