Een quickscan naar succesfactoren, knelpunten en prioriteiten voor een betere zorg voor mensen die functioneren op het niveau van een Licht Verstandelijke Beperking in Curaçao.