In deze handreiking wordt het belang van de mogelijkheden voor vroegsignalering van een licht verstandelijke beperking of zwakbegaafdheid bij jongvolwassenen beschreven. Het beschrijft de mogelijkheden voor vroegsignalering van een LVB/ zwakbegaafdheid bij (jonge) kinderen en jongeren, maar ook bij (jong)volwassenen, door professionals in het sociale domein. Dit voorkomt overvraging en helpt om beter aan te sluiten bij de mogelijkheden van de jongere.