Er zijn verschillende definities van wat een Licht Verstandelijke Beperking is. In Nederland wordt gewerkt met een formele definitie en een praktijkdefinitie. Twee aspecten zijn van belang bij de definitie, namelijk (1) intelligentie (IQ) en (2) sociaal aanpassingsvermogen. Bij beide definities is het duidelijk dat niet alleen IQ bepalend is voor de mate van ondersteuningsbehoefte, maar ook sociaal aanpassingsvermogen en de sociale en emotionele ontwikkeling.

Op Curaçao is er geen formeel vastgestelde praktijkdefinitie. Er bestaat dus  geen eenduidige afspraak over wat door de overheid en instellingen op Curaçao met LVB bedoeld wordt.
Daardoor is het niet vanzelfsprekend dat door iedereen die het over de doelgroep LVB heeft, dezelfde doelgroep bedoeld wordt.
Om te kunnen vaststellen of er sprake is van functioneren op een LVB niveau, is het gebruik van speciaal daarvoor ontwikkelde instrumenten nodig. Met deze factsheet hoopt het Nationaal Platform Jeugdontwikkeling bij te dragen aan meer kennis over dit onderwerp.