Dit onderzoek brengt de volledige Voortgezet Speciaal Onderwijs en Arbeidsgericht Onderwijs-leerlingenpopulatie in kaart, en brengt in kaart welke transitie er plaats moet vinden indien de gehele V(S)O leerlingenpopulatie volgens het opgestelde indiceringsoverzicht wordt ingedeeld.