Yave

De YAVE zorgstructuur is een hulpverleningsprogramma binnen FAJ voor sociaal kwetsbare jongeren. YAVE is een afkorting van ‘Yudansa Alternativo pa un Vishon Eksitoso’. Het woord YAVE betekent ook vriend. Deze zorgstructuur begeleidt risicojongeren, die maatschappelijk uit dreigen te vallen, naar een succesvolle en weerbare toekomst. YAVE is uniek vanwege de preventieve insteek en de intensieve hulpverlening die wordt geboden op Curaçao.

De cliënten van YAVE worden thuis, op school of in andere jeugdinstellingen begeleid door een hulpverleningsteam dat altijd bereikbaar is. De laagdrempelige 24/7 hulp start onmiddellijk na aanmelding van de jongere en stelt deze jongere ook bewust centraal. Zo wordt de hele omgeving van de jonge cliënt in het begeleidingsplan meegenomen en worden positieve relaties bewust geactiveerd en versterkt.

Het bestaansrecht en de behoefte aan deze unieke, coachende en preventieve vorm van hulpverlening wordt door de overheid en jeugdhulpverlening breed erkend, waarbij de vraag het aanbod aan hulpverlening voor deze kwetsbare en jonge doelgroep ruimschoots overtreft. FAJ hoopt dat YAVE , dat zich al vanaf 2007 bewijst, door structurele overheidsfinanciering ook in de toekomst kan blijven bestaan.

YAVE
Sta. Rosa 220
Tel.: 7477757
E-mail: yave@faj.cw

Activiteiten van FAJ

No posts found.