Ledenvergadering FAJ

Op 19 mei jl heeft de Federatie Antilliaanse jeugdzorg (FAJ) haar ledenvergadering gehouden.

Tijdens deze vergadering waren de lidorganisaties van Curaçao, vertegenwoordigers van Saba en St. Maarten aanwezig en is het jaar- en financieël verslag over het jaar 2017 van de FAJ goedgekeurd door de aanwezigen.

Een deel van de vergadering werd bijgewoond door de beschermvrouw van de FAJ, mevrouw L. George Wout, Gouverneur van Curaçao .

Een delegatie van Hoben Goberna heeft informatie gegeven over hun programma en activiteiten.

Mevrouw Clary van der Valk is herkozen in het bestuur en er zijn 4 nieuwe leden toegetreden; deze zijn Eugene Middelhof, Amy Pantophlet, Angelique Ellis en Benedict Bito.

Voor de aanwezigen werd een presentatie gehouden over ongedocumenteerde kinderen.