LVB-er in beeld: 12 – 24 jaar

apr 7, 2017

Op 7 april 2017 vond de eerste, drukbezochte, uitwisseling over LVB onder jongeren plaats. Er waren vertegenwoordigers van verschillende ministeries, schoolbesturen, scholen en jongerenorganisaties aanwezig om kennis uit te wisselen ten behoeve van een betere ondersteuning van deze doelgroep jongeren, voornamelijk voor de leeftijd 12 tot 24 jaar.

Het doel van het event van bewustwording, kennisvergaring, priorisering rondom LVB-ers, validatie van de bestaande LVB-matrix met verschillende stakeholders en samenwerking tussen de verschillende organisaties.

Aanwezigen gingen de dialoog aan om te bespreken wat tot nu toe goed gaat in de zorg voor LVB-jongeren, wat de uitdagingen zijn en wat de drie prioriteiten zijn voor een betere zorg in de toekomst. Nadat de dialogen in groepen zijn gevoerd is er een reflectie geweest met alle aanwezigen om de verbeterpunten en prioriteiten in kaart te brengen.

Uit de gesprekken kwam naar voren dat het LVB Kenniscentrum drie speerpunten moet hebben:

  1. Databank t.b.v. deskundigheidsbevordering
  2. Onderzoek
  3. Samenwerking/ een brug tussen overheid, hulpverleners en overige stakeholders.